IFKS Concert

 

Title
Date
Place
Performer
IFKS Concert No.26

Music of "Elverhøj"

25 October 2014(Sun)
18:00

IMA Hall in Nerima Tokyo


Flute:Hideaki Sakai, Shigenori Kudo, Rikio Arai, Toshinori Ishihara and many Flutists
Piano:Konomi Ibuki, Maya Asano

IFKS Concert No.25

Kuhlau Piano Sonatas
~Works of Illusion~

20 July 2014(Sun)
14:30

Kyusyu Cristian Church Hall in Fukuoka

Piano:Miho Shimizu
Piano:Naomi Oka
Lecture:Toshinori Ishihara

IFKS Concert No.24

Kuhlau and Weber

13 June 2013(Thu)
19:00

Ginaza Yamaha Concert Salon

Piano:Ayuko Taruno
Flute:Hideaki Sakai
Piano:Konomi Ibuki
Cello:Chizuko Sato

IFKS Concert No.23

Kuhlau's Piano Sonatas Part 2

26 November 2012(Mon)
19:00

Suginami Koukaidou Small Hall

Piano:Akira Imai
Piano:Kyoko Kato
Piano:Kanako Shioiri
Piano:Kikuko Shibata

IFKS Concert No.22

Kuhlau's Piano Sonatas Part 1

30 October 2012(Tue)
19:00

Suginami Koukaidou Small Hall

Piano:Junko Ieki
Piano:Konomi Ibuki
Piano:Akira Imai
Piano:Miyuki Washimiya

IFKS Concert No.21

Inspection! "Kuhlau's Flute Ensemble, Duo,Trio,Quartet" (2nd)

15 October 2011(Sat)
18:30

Atrlier Musica

Lecture : Toshinori Ishihara
Flute:Yoko Kohno
Flute:Akiko Satoh
Flute:Chiyo Suzuki
Flute:Noriko Yoneyama
Piano:Kanako Shioiri

IFKS Concert No.20

Inspection! "Kuhlau's Flute Ensemble, Duo,Trio,Quartet" (1st)

22 May 2011(Sun)
18:30

Atrlier Musica

Lecture : Toshinori Ishihara
Flute:Yoko Kohno
Flute:Akiko Satoh
Flute:Chiyo Suzuki
Flute:Noriko Yoneyama
Piano:Kanako Shioiri

IFKS Concert No.19(c)

Kuhlau Festival 2010 in Tokyo

KUHLAU'ISSISSIMO

"William Shakespeare"
Libretto:C. J. Boje
Music:F・Kuhlau
(First RePerformance in Japan also in the World)

10 October 2010(Sun)
18:00
~20:00

Suntory Bluerose

 

3●
General Director:Gorm Busk
Music Director:Toshinori Ishihara
Libretto Arrangement:Ryouji Sugimoto
Conductor:Akira Naitoh
Ochestra:New City Philharmony
Soprano Solo:Namiko Kishi
Chorus:Tokyo Chorus Society
Narator:Takashi Ishinabe
Narator:Manami Yuri
Shakespeare:Mamoru Tsubouchi
Troupe "Men Soul":
Naruhito Nakada

Shigeo Oosako
HIroto Katoh
Go Ooshio
Koji Moriishi
Sound:Noriko Manasawa
Translation:Nobuko Fukui
Lylics:Shoko Ookawara

IFKS Concert No.19(b)

Kuhlau Festival 2010 in Tokyo

KUHLAU'ISSISSIMO

Flute Recital

10 October 2010(Sun)
15:30
~17:00

 

Suntory Bluerose

2●
~Around the Elevehøj~
Flute Recital
Flute : Toke Lund Christiansen

Piano : Kikuko Shibata

 

IFKS Concert No.19(a)

Kuhlau Festival 2010 in Tokyo

KUHLAU'ISSISSIMO

Piano & Vocal Recital

10 October 2010(Sun)
13:00
~15:00

Suntory Bluerose

1a●
Ayuko Taruno
Miho Shimizu
Miyuki Washimiya

1b●
Lied and Aria from operas Recital
Namiko Kishi (Soprano)

Jun Suzuki (Tenor)
Konomi Ivuki (Piano)


IFKS Concert No.18

Kuhlau Festival 2010 in Tokyo

KUHLAU'ISSIMO

37 Progarams

9 October 2010(Sat)
12:30
~21:00

Suntory Bluerose

115 IFKS Members 
Toke Lund Christiansen
Hideaki Sakai
Rikio Arai
Toshinori Ishihara
Hiroshi Hari
Chikatsuna Sasaki
& Others

IFKS Concert No.17

Ripples of Kuhlau

15 December 2009 (Tue)
19:00

Ruther Ichigaya Center Hall

Piano : Miyuki Washimiya
Flute : Hideaki Sakai
Piano:Konomi Ibuki

IFKS Concert No.16

Kuhlau in Today

5 April 2009(Sun)
13:30

Osaka International House Foundation smll Hall

Flute:Shiho Ishii, Mai Kitada, Kazuya NIshikawa, Narumi Kawarada, Izumi Tanihara, Takayuki Wada
Soprano : Yuko Ueno
Piano : Tokiko Yamamoto
Speak : Toshinori Ishihara

IFKS Concert No.15

Kuhlau of Flute

6 Sptember 2008(Sat)
14:00

Tokyo Bunka Kaikan small Hall

Flute ; HIdaaki Sakai
Piano : Konomi Sakai

IFKS Concert No.14

Evening of Chamber Music

13 June 2008(Fri)
19:00

Ruther Ichigaya Center Hall

Violin : Atsuko Uomoto
Viola : Yuko Sato
Viola : Midori Maruyama
Cello : Keiko Kawazoe
Flute: Yoko Kohno
Flute :Noriko Yoneyama
Piano : Miyuki Washimiya

IFKS Concert No.13

Opera " The Magic Harp" concertnt

October 7 2007(Sun)
14:00

Daiichseimei Hall

Jyun Suzuki, Namiko Kishi, Eri Unoki, Tsutomu Wakabayashi, Noboru Hisaoka, Jyun Kuroki, Msato Takada, Jun Yamashita, Takashi Ishinabe, Toshinori Ishihara, Kyohei Tomihira, Kumiko Inoue, C. Village Singers, Triton Ensemble, Tae Ito, Rie Ueshima, Miwa Kawase, Yoko Hattori, Kikuko Shibata, Others

IFKS Concert No.12

Unknown Piano Pieces/ Kuhlau's Jewelbox

13 June 2007(Wed)
19:00

Airefu Hall in Fukuoka

Piano : Megumi Aizono, Mie Iwasaki, Naomi Oka, Miho Shimizu,
Speak : Toshinori Ishihara

IFKS Concert No.11

Trio / Claims of Three

4 December 2006(Mon)
19:00

Ruther Ichigaya Center Hall

Flute * HIdeaki Sakai
Piano ; KIkuko Shibata

Flute ; Masahiro Takahashi, Kazuya NIshikawa, Noriko Yoneyama, Yoko Kohno, Chiyo Suzuki, Akiko Sato, Junko Oosuga, Yukiko Naitoh, Rie Sagoi

IFKS Concert No.10

Beethoven of Flute

2 July 2006(Sun)
14:00

HAKUJU HALL

Hideaki Sakai, Toshinori Ishihara,Rikio Arai, yoko Kohno, Noriko Yoneyama, Konomi Ibuki, Kikuko Shibata, Naomi Oka

IFKS Concert No.9

Chamber Musik

20 December 2005(Tue)
19:00

Toppan Hall

Flute : HIdaki Sakai, Toshinori Ishihara, Rikio Arai,
Morgoa String Quartett (Eiji Arai, Testuo Tozawa, HIsashi Ono, Ryoichi Fujimori)
Piano : Yoko Hattori

Opera "Lulu"

(Critics of Medias)

4 June 2005(Sat)
14:00

Tkyo Bunka Kaikan big Hall

Kei Fukui, Emi Sawahata, Nobuko Takahashi, Noboru HIsaoka, Susumu Matsumoto, Others

IFKS Concert No.8
Kuhlau's Works

4 December 2004 (Sat)
14:00

Suntory Bluerose

IFKS Members

IFKS Concert No.7
Present of Kuhlau "Opera Lulu"

1 October 2004 (Fri)
19:00

AOI Hall in Shizuoka

Emi Sawahata, Noboru Hisaoka, Satoru Oomachi, IFKS Fluteorchstra in Shizuoka

IFKS Concert No.6
Between Composer and Player
22 December 2003 (Mon)
19:00
Ruther Ichigaya Center Hall Nobuko Takahashi, Kikuko Shibata, Akitsu Anma, Etsu Aoshima, Setsuko Ozawa, Miwa Yamamoto

IFKS Concert No.5
Became to much famous-Sonatine

23 May 2003年 (Fri)
19:00
NIhonbashi Social Education Hall 8F Akira Imai, Koji Yamashita, Kikuko Shibata, Chiyo Suzuki, Chiyo Nohara

IFKS Concert No.4

Opera "Robers Castle" concertant

30 November 2002 (Sat)
14:00
Ruther Ichigaya Center Hall Oriko Takahashi, Arisu Saito, Hitomi Takeda, Noriko Yakazu, Syu Kakisako, Toyoteru Tanaka, Koji Yamashita, Koji Orikawa, Noboru Hisaoka, Tomohiro Takada, Tomoyuki Okazaki, Maro Abe, Kyoko Ueno, Ensemble Now, Miki Onoderam Kikuko Shibata, Shingo Minato, Toshinori Ishihara

IFKS Concert No.3
Kuhlau in Denmark・Part2
5 July 2002年 (Fri)
18:30
Ginza Yamaha Piano Salon 2F Hideaki Sakai, Rikio Arai, Mikako Nakajima, Kaname Sakata, Kikuko Shibata
IFKS Concert No.2
Kuhlau in Denmark・Part1
21 October 2001 (Fri)
18:30
Tsunohazu Hall Noboru Hisaoka, Emi Sawahata, Mikako Nakajima, Kanako Shioiri, Yuko Nishi, Chizuko Tokoyo, Akiko Sato, Yoko Kohno, Akiko Yamada
IFKS Concert No.1
Kuhlau in Hamburg
19 January 2001 (Fri)
19:00
Ruther Ichigaya Center Hall Kikuko Shibata, Konomi Ibuki, Miki Onoder, Hiroyuki Tsukada, Kyoko Yoshida, Hideaki Sakai
Concert style
Opera "Lulu"
26 March 2000 (Sun)
14:00
Opera City Concert Hall Lulu : Kei Fukui, Sidi : Emi Sawahata, Vela : Fumie Yamazaki, Barca : Noboru HIsaoka, Dilfeng : Susumu Matsumoto, Narator : Mieko Koga, Lulu's Flute : Toke Lund Christiansen, Conductor : Toshinori Ishihara, Orchetra : New City Philharmony, Corus : Tokyo Chorus Society, Music Director : Gorm Busk