オペラ『ルル』に関してのKLASSISKの記事

  オペラ『ルル』に関してのKLASSISKの記事
  KLASSISK はデンマークのオペラ及びクラシック音楽情報季刊誌です。(http://www.klassisk.org/)
  44〜47ページにオペラ『ルル』に関しての記事が掲載されています。本文はデンマーク語です。
  本号の発刊はデンマークにおける『ルル』公演の前の時期で、イラストのDVDはIFKS主催2005年東京公演で作成されたものです。2005年のIFKS主催公演オペラ『ルル』についての記述もあります。

  Klassiskの表紙
  November 2017 - Januar 2018

   


   Per Rask Madsen (文)
   Peter Herman (イラスト)

   DEN UHELDIGE KOSMOPOLIT 不運な世界人   af Per Rask Madsen

   DEN
   UHELDIGE
   KOSMOPOLIT
   Friedrich Kuhlau indvarslede romantikken i Danmark med sine operaer og tilbedelse af Beethoven. I samtiden var han en stor kanon i København, men også livslangt udfordret af vanskelig økonomi og dålige operatekster. Til januar opføres hans
   hovedværk 'Lulu' for første gang herhjemme siden 1838.

    At Brahms satte pris på Kuhlau, ved vi blandt andet, fordi han i 1854 overvejede at lære fløjtespil, så han kunne spille duoer sammen med Clara Schumann. Selvom Kuhlaus eget instrument var klaveret - som udøvende musiker mestrede han ikke blæser-instrumenter - har få skrevet så meget fløjtemusik som han.
   Og sammen med hans klaversonatiner, som mange amatør-pianister dengang og frem til i dag har været igennem, var de en god fast indtægt for ham.
    Brahms lå også inde med partituret til Kuhlaus største triumf som operakomponist, eventyrhistorien 'Lulu' fra 1824. Men før vi dykker 'videre ned i dette nøgleværk i dansk guldalder, må vi se på, hvem den tysk-danske komponist var.

   FLYGTER TIL KØBENHAVN
   Friedrich Daniel Rudolph Kuhlau blev født den 11. September 1786 i byen Uelzen, 80 kilometer syd for Hamborg. De var en stor børneflok, og grundet farens stilling som militærmusiker flyttede familien en del rundt i det nordtyske. Farfaren havde haft en lignende ansættelse, og en onkel i Aalborg var organist, så Friedrich havde ikke musikken fra fremmede.
    Til gengæld var pengene små, og at han som 9-årig mistede synet på højre øje i en ulykke kunne ligne et ilde varsel for hans senere vekslende held i livet. I 1802 hedder bopælen Hamborg, hvor Friedrich oplever store værker, og selv er stærkt engageret i sceniske opførelser samt i koncertsalen.
   Han er' hovedsagelig selvlært, men bliver omkring 1806 undervist i musikteori af Carl Philipp Emanuel Bach-eleven Schwencke; især faget kontrapunkt klarer han sig mere end godt i. Samme år belejrer Napoleon den nordtyske metropol, og da grebet yderligere strammes om byen, flygter Friedrich i 1810 til Køvenhavn for at undgå at blive indrulleret som fransk soldat.

   FORVRØVLET OPERATEKST
   Året efter får han sin danske debut på Det Kgl. Teater med sin Klaverkoncert i C -dur, som han tilegner den lidt ældre og mere konservative komponistkollega C.F.E.Weyse. I kølvandet bliver det til flere uropførelser, og Kuhlau bliver hurtigt anerkendt og inviteret inden for i de rette kredse og optræder endda nogle gange ved hoffet. Men en fast stilling glipper gang på gang, og selv udnævnelsen som kammermusicus skæpper ikke i kassen. Kompositionsarbejdet bliver hele tiden afbrudt af privatundervisning og lejlighedsvise bidrag til det tyske tidsskrift Allgemeine Musikalische Zeitung (som bl.a. E.T.A. Hoffmann og Schumann publicerer vigtige tekster i). De mange værker for klaver og fløjte i forskellige konstellationer er efterspurgte, men det giver kun brød på bordet og mætter ikke Kuhlaus egentlige sult som komponist: opera. I 1814 sker gennembruddet så med 'Røverborgen' (tekst af Oehlenschläger), der ligner Beethovens 'Fidelio' ved at være en såkaldt redningsopera og handler om en ridder, der lokkes ind i en røverbandes tilholdssted, hvor også en kvinde holdes fanget. Kuhlau-eksperten Gorm Busk kalder teksten forvrøvlet, men at operaen rummer scenisk effektfulde optrin og musikalske træffere. Det bliver også til opførelser i Hamborg, ligeledes med succes.
    Så følger en række fiaskoer, der tydeliggør, hvor svært det er at støve en god operatekst op. Hans ‘Trylleharpen' bliver en scandale på grund af anklager om, at librettisten har plagieret, så operaen tages af plakaten efter kun tre forestillinger; igen høster selve musikken pæne ord.

   EN DANSK TRYLLEOPERA
   Selvom Kuhlau fra 1818 modtager en årlig sum på 300 rigsdaler for titlen kammermusicus, er det ikke nok til at reparere hans pengeproblemer, da Det Kgl. Teater samtidig forlanger, at han leverer en opera om året til huset uden ekstra betaling. Kontrakten blødes dog senere op, og kong Frederik VI går endda med på at bevilge rejsetilladelse, så Kuhlau kan suge til sig i udlandet. Der interesserer han sig især for skuespil, men i Wien oplever han ‘Tryllefløjten' og ‘Den tyvagtige skade' og bemærker, at >>også her driver Rossinis urene ånd sit onde væsen<<. Snart ændrer han dog holdning til italiensk opera.
    Over samme forlæg som 'Tryllefløjten' skaber han med libretto af C.C.F. Gün􏱮telberg operaen 'Lulu', men med et noget andet fokus og et mindre kringlet plot om prinsen Lulu, der skal redde feens datter Sidi ud af kløerne på den onde troldmand Dilfeng og dennes hånende dværgesøn Barca. Historien foregår t et orientalsk eventyrland befolket med hyrder, trolde og hekse. Lulu skal ved hjælp af en magisk fløjte narre den særlige rosenknop, som holder Sidi fanget, ud af Dilfengs varevægt. Især den gnæggende Barca, der kørte rundt på en dræsine, tog kegler hos det køvenhavnske publikum. Men ifølge operaekspert Henrik Engelbrecht smædede modstandere værket til at være en “ Rossinade", som var for italiensk og udsmykket til deres smag (i modsætning til den mere mådeholdende Weyse).
    På dette tidspunkt har Kuhlau også stiftet bekendtskab med den tyske komponist Carl Maria von Weber og er blevet inspireret til tonemaleri og andre effekter, så paletten er rigelig fuld, men igen spænder librettoen ben, da den er for lang og udramatisk, og det er nok årsagen til, at ‘Lulu' ikke er blevet opført på Det Kgl. Teater siden 1838. I 1980'erne blev det til nogle koncertante opførelser, og pudsigt nok sætter man stor pris på Kuhlau i Japan, hvor blandt andet ‘Lulu' er blevet sat is cene.
    Året efter 'Lulu' møder Kuhlau sit store forbillede, Beethoven, i dennes sommerresidens i Baden, hvor de to herrer tager på bjergvandring, spiser på gæstgiveri og udveksler kanoner i Beethovens gemakker. Kuhlau har stor andel i udbredelsen af den tyske kæmpes musik i Danmark. Men allermest husker vi ham for musikken til operahaderen J.L. Heibergs skuespil 'Elverhøj', en bestilling i anledning af prinsesse Vilhelmines bryllup med Frederik VII og et lykkeligt samarbejde for alle involverede parter.

   KØLIGE KUHLAU
   Eftertiden husker “fløjte-Kuhlau", “sonatine-Kuhlau" og især musikken til 'Elverhøj', imens hans fem operaer er glemt. Manden tænkte sig først og fremmest som operakomponist, men havde uheld med sine librettister. D et Kgl. Teater har ikke spillet 'Lulu's iden 1838, derimod har International Friedrich Kuhlau Society opført den scenisk med fuld besæning i Tokyo i de senere år. I partituret (udgivet af International Friedrich Kuhlau Society i 2004) står operateksten både på dansk, tysk og japansk. Udbredelsen af Kuhlaus musik i Japan skyldes ikke mindst fløjteprofessoren Toshinori Ishihara. At Japanerne har taget den danske komponist til sig, kan måske skyldes, at han ikke går til de følelsesmæssige ekstremer i sin musik som eksempelvis Beethoven , men i stedet bevarer et mere distanceret udtryk.
    Ligesom 'Tryllefløjten' og et par andre af forbilledet Mozarts operaer, er alle fem operaer af Kuhlau af genren syngespil. I Det Kgl. Teaters nye opførelse har Henrik Engelbrecht taget sig af at forkorte den talte dialog i ‘Lulu' for at gøre operaen mere spiselig for et nutidigt publikum. Måske er det også på høje tid at revurdere, hvad scenisk musik fra dansk guldalder siger os i dag.

    


   不運な世界人
   フリードリヒ・クーラウは彼のオペラでデンマークにロマン派様式を紹介し、ベートーヴェンの崇拝者であった。その間、彼はコペンハーゲンのカノン作曲家(大砲という意味もあり問題を提起した人ということを言外に言っていると思われる)だったが、生涯経済的に苦しみ、貧弱なオペラの台本に苦労した。
   1月に彼の主要作品のオペラ『ルル』が我が国で1838年以来初めて再演される。

    ブラームスが1854年にクララ・シューマンと一緒に二重奏をするためにフルートを習おうとしたことでクーラウに感謝していることを我々は知っている。クーラウ自身の楽器はピアノであったが---優れた音楽家として彼は管楽器を習得しておらず---大量のフルート音楽を作曲した。それは、当時のいや現在においても大勢のアマチュアピアニストが演奏しているピアノソナチネと共に彼の存在を確かなものにしている。
    ブラームスはクーラウがオペラ作曲家として1824年に作曲した成功作『ルル』のピアノスコアを所持していた。デンマークの黄金時代の作品を述べる前にドイツ・デンマーク人の作曲家について知らなければならない。

   コペンハーゲンへの亡命
    フリードリッヒ・ダニエル・ルドルフ・クーラウは1786年9月11日にハンブルクから80キロ南にあるユルツェンに生まれた。子沢山の家族で父親の軍楽隊の勤務によりある時期北ドイツの町々を移住した。祖父も同様の勤務をしており、叔父はオールボーのオルガニストだった。だからフリードリヒにとっては音楽は身近なものであった。
    一方、家は貧しく、彼は9歳の時に事故で右目の視力を失なったことは、後の人生の浮沈を示す悪い警告のように見える。1802年には住居はハンブルクにあり、そこではフリードリヒは沢山の作品を経験し、演奏会やオペラ劇場で音楽に深く関わった。
    彼は主として独習であったが1806年頃にカール・フィリップ・エマヌエル・バッハの弟子のシュヴェンケに師事し、対位法ではその技法を深めた。同じ時期にナポレオンはドイツ北部の都市を包囲し圧迫を加えたので、フリードリヒは1810年フランスの兵士に登録されるのを避けるためにコペンハーゲンに亡命した。

   貧弱なオペラのテキスト

    翌年、彼は王立劇場で自身のピアノ協奏曲・ハ長調でデンマークのデビューを果たした。この曲は、彼より少し年長の、より保守的な作曲家で同僚C.F.E.ワイセに献呈された。それに伴い、より多くの公演が行われ、クーラウは適切なサークル内で迅速に認識され、招待され、時には王宮に現れることさえあった。しかし、宮廷音楽家としての任命はすぐには実現しなかった。作曲家としての仕事はプライベートレッスンやドイツの雑誌(E.T.A.ホフマンやシューマンは重要なテキストを公開している)の一般音楽新聞(AMZ)に時折の貢献によって中断されている。様々な状況下でピアノとフルートのための多くの作品が求められたが、それは生活のためであり、本来のオペラ作曲家としての活動とはならなかった。
    監禁された女性を救い出す救出オペラと呼ばれるベートーヴェンの「フィデリオ」に類似した『盗賊の城』(エーレンスレーヤーのテキスト)で1814年に突破口を作った。クーラウの専門家、ゴーム・ブスクは、テキストを「歪んだ」と表現しているが、オペラには劇的に効果的な演奏と音楽ヒットが含まれている。このオペラは、ハンブルクの公演でも同様に成功した。
    次に、良いテキストをだいなしにする難しい一連の失敗が続く。彼の『魔法の竪琴』は台本作家が盗作しているとして非難の醜聞がおき、音楽は素晴らしかったが、たった3回の公演後にお蔵入りとなった。

   デンマークの魔法のオペラ
    クーラウは1818年から宮廷作曲家としての報酬として年俸300リグスダーラーが支給されることになったが、経済的な問題を解決するには至らなかった。劇場からは追加料金を支払うことなく1年に1曲の劇場作品の提出が求められていた。この契約は後に更改されたが、フレデリック6世は旅行許可を与えることに同意したので、クールラウは海外で自由な気分を味わうことができた。彼は特に演劇に興味があり、ウィーンでは『魔笛』と『泥棒かささぎ』を聴き、ここでは"ロッシーニの性悪な汚れた精神"がもてはやされていることに気づく。しかしすぐに、彼はイタリアのオペラ趣味への態度に変えた。
   『魔笛』と同じ原典である、C.C.Fギュンテルベアのオペラ『ルル』のテキストを用い彼は作曲を始めた。これは王子ルルの焦点が幾分他の方に向けられ、そこでは妖精の王の娘のシディを悪者の魔法使いディルフェングとその息子のこびとのバルカの爪から助け出すことによって複雑なものでなくなった。ルルはディルフェングが所蔵しているシディが持っていたバラのつぼみを奪い返すために魔法の笛を使わなければならなかった。とりわけ、ぶつぶつ不平を言いながら車椅子に乗って走り回るバルカはコペンハーゲンの聴衆から喝采を受けた。オペラの専門家、ヘンリク・エンゲルブレヒトによれば、この作品は「ロッシーニ風」と言われて、イタリア風であり対立者の趣味(より保守的なワイセと対照的な)と合わないものとされた、と述べている。
    この時点でクーラウはドイツの作曲家、カール・マリア・フォン・ウェーバーと知り合い、音作りやその他の効果などの影響を受けパレットは十分に豊富であったが、またもやリブレットが冗長でドラマチックでないことが原因で1838年以降は王立劇場で演奏されなかった。1980年代にいくつかの演奏会形式の上演が見られた。その中でも『ルル』が本格的なオペラで上演された日本の公演は非常に高く評価されている。
    『ルル』の上演の1年後にクーラウは彼が尊敬する偉大なベートーヴェンとバーデンの夏の住居で面会する。そこで二人は山道の散策、旅亭での食事、ベートーベンの住まいでのカノンの交換などをおこなった。クーラウはデンマークでのドイツ音楽の普及に大きな役割を果たしている。しかし、なによりも王女ヴィルヘルミーネとフレゼリクVII世の結婚式のために作曲されたJ.L.ハイベアの戯曲『妖精の丘』が思い出される。これはこの仕事に携わった全ての関係者に幸せをもたらすものとなった。

   冷遇クーラウ
   後世「フルートとクーラウ」、「ソナチネとクーラウ」、特に『妖精の丘』の音楽は良く知られているが、5つのオペラは忘れ去られている。先ず第一にオペラ作曲家として考慮すべきであるが、リブレット作者に問題があった。王立劇場は1838年以降『ルル』を演奏しなかった。それに反してインターナショナル・フリードリヒ・クーラウ協会は東京で本格的なオペラで上演した。スコア(2004年、インターナショナル・フリードリヒ・クーラウ協会出版)にはデンマーク語、ドイツ語、日本語の歌詞が掲載されている。日本でのクーラウの音楽の普及は、特にフルートの教授、石原利矩に負うところが多い。日本人がデンマークの作曲家を深めたのは、彼の音楽がベートーヴェンのような感情的な音楽ではなく、もっと遠くの表現を残しているからなのであろうか。
   『魔笛』やモーツァルトのオペラのように、クーラウの5つのオペラは全てジングシュピールのジャンルに含まれる。王立劇場の新演出をするヘンリク・エンゲルブレヒトは、現代の聴衆に受け入れられるように『ルル』の対話を短くすることを決めた。恐らくこれはデンマークの黄金時代の劇場作品を今日私たちが再評価するには絶好の機会となるであろう。

   (訳:石原利矩)

   
 • Undate 2018. 6. 20