Edition Karpen

 Richard Karpen blev født i New York City i 1949. Efter uddannelse på Kean College i New Jersey, arbejdede han som orkesterleder på High School of Music and Art i Newark, New Jersey, efterfulgt af 10 år som professionel cellist i Europa.
I 1979 bragte interessen for musikforskning ham til Varansi i Indien, hvor han tilbragte tre år med studier af klassisk indisk musik.
Siden 1986 har Richard Karpen boet i længere perioder i København, hvor interessen for dansk guldaldermusik førte til starten af Edition Karpen, med specielt sigte på hidtil uudgivne kompositioner fra perioden. Indtil nu er udgivet værker af bl.a. N. W. Gade, G. C. E. Helsted, J. P. E. Hartmann og C. F. E. Hornemann. Hertil kommer nu en violinsonate af D. F. R. Kuhlau, og senere vil følge kammermusik af Franz Neruda m.fl.

Edition Karpen
v/Helge Schlenkert
Lidsøvej 71
2730 Herlev

Musiklivet i den danske Guldalder

Helge Schlenkert

Politisk og socialt var perioden yderst dramatisk. Årene op til krigen mod England 1807-1814 hører til de mest fremgangsrige for landet overhovedet, men efter de mange katastrofer som fulgte: Københavns bombardement 1807, tabet af flåden, statsbankerotten 1813 m.v. blev København fra at være en verdensby reduceret til en provinsby og Danmark som helhed til et forarmet land. Det er egentlig utroligt, at netop i denne periode blomstrede kulturlivet og ikke mindst musiklivet som ingensinde før, og der er således god grund til, at denne periode kaldes ”Guldalderperioden”.
Man taler normalt om tidsrummet op til midten af århundredet som den ”Danske Guld-alder”. Andre nævner J. P. Hartmanns dødsår 1900 som afslutningen.
For at skabe et bedst mulige overblik, er det her valgt at beskrive hele det. 19. århundre-de med de komponister, organisationer og erhvervsfolk, som var med til at sætte dags-ordenen i en af de mest fantastiske perioder i dansk musiklivs historie.


I bogen omtales bl.a. :
Musikforeningerne, Selskabslivet og Musikken, Musikkonservatorierne i Danmark, Tivoli og Tivoligarden, Den Kongelige Livgardes Musikkorps, Det Kongelige Kapel, Det Kongelige Operakor, Firmaer i Musiklivet, Musiklivet uden for København m.v..
Komponister som nærmere omtales:
C. Schall, F. L. A. Kunzen, J. B. E. Dupuy, C. E. F. Weyse, D. F. R. Kuhlau, R. Bay, A. P. Berggreen, H. E. Krøyer J. Glæser, J. P. E. Hartmann, J. F. Frølich, H. Matthison Hansen, H. Rung J. C. Gebaur, J. O. E. Hornemann,
H. C. Lumbye H. C. Løvenskiold E. M. E. Helsted, N. W. Gade C. A. Helsted C. H. Glass, P. A. Heise
J. G. Matthison-Hansen, H. Nutzhorn,
A. H. Winding, E. W. E. Z. Hartmann, C. Barnekov, C. F. E. Hornemann,
F. X Neruda, C. J. Andersen,
O. V. Malling, P. E. Lange Müller
Nogle af disse komponister kan måske i nogles øjne forekomme perifere, men når de er taget med, er det fordi de udover deres kompositoriske virke har haft en betydelig ind-flydelse på organiseringen af datidens musikliv.
Ved hver enkelt komponist vil der være en summarisk værkfortegnelse, ligesom der vil være forslag til lytning på tilgængeligt lydmateriale.
En kortfattet historisk oversigt er medtaget. Der er på ingen måde tale om en fuldstæn-dig historisk gennemgang. Der er blot, år for år, nævnt de vigtigste begivenheder for at gøre det muligt, at placere komponister og musikalske begivenheder i den rette histori-ske sammenhæng. Ligesom der er nævnt andre begivenheder, som kun er medtaget for at give et indtryk af, hvad der optog borgerne i perioden.
Bestillinger kan foretages ved fremsendelse af bestillingsblanketten eller på nedenstå-ende e. mail adresse.

Bestillinger

Bogen MUSIKLIVET I DEN DANSKE GULDALDER
Udkommer oktober / november 2011. Omfang ca. 300 sider pris kr. 290,00.
Ved bestilling inden 1. oktober 2011 vil bogen blive solgt for 250,00
Prisen er inklusive moms, men eksklusive leveringsomkostninger.

Bestillinger kan foretages ved fremsendelse af bestillingsblanketten eller på nedenstå-ende e. mail adresse.
Nærmere oplysninger: Helge Schlenkert, Lidsøvej 71, 2730 Herlev
Tlf.: 44919431 / 30520141
e. mail : schlenkert@12move.dk

Noder som distribueres af Edition Karpen

EDITION KARPEN
N. W. Gade (1817-1890) Strygekvartet i F-dur

G. C. Helsted (1857-1924) Strygekvartetter i b og c-moll samt strygekvintet i Es-dur
F. Schubert (1797-1828) Strygetrioer (arrangeret efter violinsonate op. 137)
Ludvig van Beethoven (1770-1827) 2 strygetrioer arrangeret efter violinsonaten op.23 og cellosonaten op. 69
J.P.E. Hartmann (1805-1900) Strygekvartetter i G-dur og A-dur
C.E.F. Hornemann (1840-1906) Strygekvartetter i D-dur og g-mol
F.D.R. Kuhlau (1786-1832) Sonate op. 33 for violin and piano
INTERNATIONAL FRIEDRICH KUHLAU SOCIETY
F.D.R. Kuhlau (1786-1832)
Rondo I C-Dur, a-mol og F-dur for klaver
3 duoer for 2 fløjter e-moll, D-dur og G-dur
Grand duo for flute and piano op.33 (arrangeret efter violinsonaten op 33),
Lulu (vocal score), Trylleharpen (Vocal score), Røverborgen (Vocal score), William Shakespeare (Vocal score og libretto)
EDITION ANDANTINO
Peter Heise (1830-1879)
Sonate for violoncello and piano “Quasi Fantasia”